Phân tích
kỹ thuật
theo
phương pháp

Phân tích và giao dịch
theo xu hướng

Giá Trị Nhận Được :​
– Xác định được xu hướng của thị trường trong dài hạn , trung hạn và ngắn hạn .​
– Nắm được các quy luật chuyển động của giá dựa vào kênh xu hướng , hỗ trợ kháng cự và các chỉ báo hiệu quả  .​
– Lọc – chọn được những mã cổ phiếu tiềm năng . ​
– Có quy trình phân tích và công thức giao dịch
bài bản .​

Tìm hiểu thêm

Phân tích và giao dịch
theo sóng Elliott

Giá Trị Nhận Được :​
– Biết được 4 mô hình sóng điển hình và 6 cách đếm sóng hiệu quả .​
– Nắm được quy tắc chuyển động của giá trong sóng đẩy , sóng điều chỉnh và sóng mở rộng .​
– Hiểu được mối tương quan giữa sóng Elliott và tỉ lệ Fibonaccy .
– Vận dụng mối tương quan giữ sóng , thời gian , góc lên của giá để có cáii nhìn tổng quan và có được những mức kì vọng hợp lý .

Tìm hiểu thêm

Phân tích và giao dịch
theo chu kỳ

Giá Trị Nhận Được :​
– Hiểu được khái niệm và các đại lượng cần lưu ý trong chu kỳ .​
– Nắm được các nguyên tắc quan trọng trong phân tích chu kỳ .​
– Nhận diện được các chu kỳ quan trọng trên thị trường tài chính , có phương pháp xác định được thời điểm bắt đầu , kết thúc và có phương pháp giao dịch hiệu quả bằng chu kỳ  .​
– Vận dụng được mối tương quan giữa các chu kỳ để có chiến lược phù hợp trong dài hạn , trung hạn và ngắn hạn .​

Tìm hiểu thêm

Ứng dụng chiêm tinh
trong giao dịch tài chính

Giá Trị Nhận Được :
– Hiểu được khái niệm và các đối tượng nghiên cứu trong chiêm tinh tài chính ( cung hoàng đạo , các hành tinh và góc giữa các hành tinh ) .​
– Có được phương pháp hiệu quả để xác định các khoảng thời gian có thể gây ra đảo chiều trên thị trường tài chính .
– Phối hợp hài hòa với phân tích kỹ thuật để từ đó đưa ra chiến lược phù hợp nhất .​

Tìm hiểu thêm

Phân tích và
giao dịch phái sinh

Giá Trị Nhận Được :
– Hiểu được khái niệm , các yếu tố cần quan tâm và ưu , nhược điểm trên thị trường phái sinh Việt Nam . ​
– Nhận biết được quy tắc chuyển động của giá và các đặc điểm riêng trên thị trường này .​
– Nắm được quy trình phân tích từ tổng quan đến chi tiết để từ đó đưa ra được các chiến thuật giao dịch thích hợp .​

Tìm hiểu thêm

Phân tích và
giao dịch ngoại hối – hàng hoá

Giá Trị Nhận Được :
– Hiểu được khái niệm , các yếu tố cần quan tâm và ưu , nhược điểm trên thị trường Forex .​
– Nắm được phương pháp tư duy riêng biệt khi giao dịch trên thị trường này .

Tìm hiểu thêm

Lớp phân tích theo
xu hướng .

( Học Thử Miễn Phí )

Giá Trị Nhận Được :​
– Xác định được xu hướng của thị trường trong dài hạn , trung hạn và ngắn hạn .​
– Nắm được các quy luật chuyển động của giá dựa vào kênh xu hướng và các chỉ báo hiệu quả .

Tìm hiểu thêm