Lớp phân tích theo
xu hướng .

( Học Thử Miễn Phí )

 
 

Phân tích
và giao dịch phái sinh

Giá Trị Nhận Được :​
– Hiểu được khái niệm , các yếu tố cần quan tâm và ưu , nhược điểm trên thị trường phái sinh Việt Nam . ​
– Nhận biết được quy tắc chuyển động của giá và các đặc điểm riêng trên thị trường này .​
– Nắm được quy trình phân tích từ tổng quan đến chi tiết để từ đó đưa ra được các chiến thuật giao dịch thích hợp .​
– Đơn giản hóa các chỉ báo và các lý thuyết trong phân tích kỹ thuật để phù hợp với diễn biến rất nhanh trên thị trường này .​
Thời gian và đối tượng tham gia :
Thời gian : gồm 3 buổi .
Đối tượng : Hoàn thành chương trình xu hướng , sóng Elliott .

Đăng ký ngay