Lớp phân tích theo
xu hướng .

( Học Thử Miễn Phí )

 
 

Phân tích và giao dịch
theo CHU Kỳ

Giá Trị Nhận Được :​
– Hiểu được khái niệm và các đại lượng cần lưu ý trong chu kỳ .​
– Nắm được các nguyên tắc quan trọng trong phân tích chu kỳ ( cộng gộp , phân chia , đồng bộ , đồng nhất , đặc thù … ) .​
– Nhận diện được các chu kỳ quan trọng trên thị trường tài chính biết cách xác định được thời điểm bắt đầu , kết thúc và có phương pháp giao dịch hiệu quả bằng chu kỳ .​
– Vận dụng được mối tương quan giữa các chu kỳ để có chiến lược phù hợp trong giao dịch dài hạn , trung hạn và ngắn hạn .
– Sử dụng chu kỳ để nhận biết được sự xoay trụ của các ngành trong chu kỳ kinh tế .​
– Biết cách phối hợp chỉ báo MACD và công cụ Fibonacci vùng thời gian dựa trên xu hướng trong phân tích chu kỳ .
Thời gian và đối tượng tham gia : ​ ​
Thời gian : gồm 3 buổi .​
Đối tượng : Hoàn thành chương trình xu hướng và sóng Elliott .

Đăng ký ngay