Lớp phân tích theo
xu hướng .

( Học Thử Miễn Phí )

 
 

Phân tích và giao dịch
theo xu hướng

Giá Trị Nhận Được :​
– Xác định được xu hướng của thị trường trong dài hạn , trung hạn và ngắn hạn .​
– Nắm được các quy luật chuyển động của giá dựa vào kênh xu hướng ( đường cung – cầu ) , hỗ trợ kháng cự và các chỉ báo hiệu quả ( MA , MACD … ) .​
– Lọc – chọn được những mã cổ phiếu tiềm năng ( phối
hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật ) . ​
– Có quy trình phân tích và công thức giao dịch
bài bản từ đó tính được điểm vào , cắt lỗ , chốt
lời , khối lượng giao dịch ) .
– Biết ứng dụng nến nhật trong hành động giá :
• Phân biệt được các mẫu hình nến mạnh – yếu .​
• Sử dụng khung thời gian nào và vị trí xuất hiện đáng tin cậy ở đâu ? ​
– Hiểu được mối tương quan giữa khối lượng và giá .​
– Có được các cách quản trị vốn và các cách quản trị rủi ro trong giao dịch .​
Thời gian và đối tượng tham gia : ​
Thời gian : gồm 5 buổi .​
Đối tượng : Mọi đối tượng . ​

Đăng ký ngay