Lớp phân tích theo
xu hướng .

( Học Thử Miễn Phí )

 
 

Ứng dụng chiêm tinh
trong giao dịch tài chính

Giá Trị Nhận Được :​
– Hiểu được khái niệm và các đối tượng nghiên cứu trong chiêm tinh tài chính ( cung hoàng đạo , các hành tinh và góc giữa các hành tinh ) .​
– Sử dụng được các công cụ , phần mềm … phục vụ cho quá trình phân tích .​
– Có được các phương pháp hiệu quả để xác định các khoảng thời gian có thể gây đảo chiều trên thị trường tài chính .​
– Phối hợp với phân tích kỹ thuật để từ đó đưa ra chiến thuật phù hợp .​
Thời gian và đối tượng tham gia : ​ ​
Thời gian : gồm 3 buổi .​
Đối tượng : Hoàn thành chương trình xu hướng , sóng Elliott , chu kỳ . ​​

Đăng ký ngay